خانه ویلایی ۹۰درصد پیشرفتتهران/تهران

قیمت:3,300,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:240متر مربع نام منطقه/خیابان:تهرانپارس نوع کاربری:مسکونی نوع سند:شش دانگ