مغازهاردبیل/اردبیل

قیمت:880,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:23متر مربع نام منطقه/خیابان:شهرداری نوع کاربری:تجاری نوع سند:شش دانگ