مغازهاردبیل/اردبیل

قیمت:560,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:23متر مربع نام منطقه/خیابان:امام نوع کاربری:تجاری نوع سند:شش دانگ