خانه قدیمییزد/یزد

قیمت:980,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:190متر مربع نام منطقه/خیابان:یعقوبی نوع کاربری:مسکونی نوع سند:شش دانگ