آپارتمان شیکیزد/یزد

قیمت:760,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:متر مربع نام منطقه/خیابان:مهرآوران نوع کاربری:مسکونی نوع سند:شش دانگ