1400 متر زمین انزلیگیلان/انزلی

قیمت:880,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:1400متر مربع نام منطقه/خیابان:خیابان خدادادی. نوع کاربری:مسکونی نوع سند:شش دانگ