زمین مسکونیمازندران/ساری

قیمت:650,000,000تومان
برای
خرید
متراژ زمین:۳۵۰متر مربع نام منطقه/خیابان:جوادیه نوع کاربری:مسکونی نوع سند:شش دانگ