آپارتمان صفرخراسان رضوی/مشهد

قیمت:4,600,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:۱۸۸متر مربع نام منطقه/خیابان:شهرک لشکر نوع کاربری:مسکونی نوع سند:شش دانگ