باغ پستهکرمان/رفسنجان

قیمت:4,500,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:۹۶۰متر مربع نام منطقه/خیابان:مهدی آباد نوع کاربری:زراعی نوع سند:شش دانگ