خانههمدان/همدان

قیمت:2,900,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:۲۷۷متر مربع نام منطقه/خیابان:مریانج نوع کاربری:مسکونی نوع سند:شش دانگ