آستان قدسخراسان رضوی/مشهد

قیمت:860,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:۳۳۰ مترمتر مربع نام منطقه/خیابان:۲/بلوار جانباز نوع کاربری:مسکونی نوع سند:شش دانگ