خانه باغ لوکسیزد/تفت

قیمت:1,900,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:۲۶۵متر مربع نام منطقه/خیابان:ده بالا نوع کاربری:مسکونی نوع سند:شش دانگ