مغازهخراسان رضوی/مشهد

قیمت:1,100,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:۱۸متر مربع نام منطقه/خیابان:کوه سنگی نوع کاربری:تجاری نوع سند:شش دانگ