اپارتمان موقعيت اداريتهران/تهران

قیمت:2,600,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:٢٤٠متر مربع نام منطقه/خیابان:پاسداران ضرابخانه نوع کاربری:سایر نوع سند:شش دانگ