فروش ۴ طبقه یکجا با پیلوت به صورت نقدآذربایجان شرقی/تبریز

قیمت:4,000,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:۴۴۴متر مربع نام منطقه/خیابان:۷ نوع کاربری:مسکونی نوع سند:شش دانگ