آپارتمان شادآبادتهران/تهران

قیمت:1,350,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:۱۰۰متر مربع نام منطقه/خیابان:شاد آباد نوع کاربری:مسکونی نوع سند:شش دانگ