فروش ملک درونکلامازندران/بابل

قیمت:2,700,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:۱۴۰۰متر مربع نام منطقه/خیابان:درونکلا نوع کاربری:مسکونی نوع سند:شش دانگ