46 متر فرو شي در تهرانتهران/تهران

قیمت:529,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:140متر مربع نام منطقه/خیابان:ميدان شمشير خ قزوين خ لقمان حكيم ك موسي پ 17 نوع کاربری:مسکونی نوع سند:شش دانگ