آپارتمان میدان انقلاب تهرانتهران/تهران

قیمت:860,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:130 مترمتر مربع نام منطقه/خیابان:6/ میدان انقلاب نوع کاربری:مسکونی نوع سند:شش دانگ