آپارتمان شیکتهران/تهران

قیمت:3,000,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:۲۹۰متر مربع نام منطقه/خیابان:محمودیه نوع کاربری:مسکونی نوع سند:شش دانگ