آپارتمان بلوار فردوس تهرانتهران/تهران

قیمت:2,650,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:500متر مربع نام منطقه/خیابان:بلوار فردوس نوع کاربری:مسکونی نوع سند:شش دانگ