پردیس فاز ۱۱ فروش واحد از ۷۸ مترتهران/پردیس

قیمت:750,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:متر مربع نام منطقه/خیابان:فاز ۸ نوع کاربری:مسکونی نوع سند:عرصه و اعیان