600 مترزمین جنگلی ییلاقیگیلان/رودسر

قیمت:120,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:600متر مربع نام منطقه/خیابان:رحیم آباد نوع کاربری:مسکونی نوع سند:شش دانگ