1280 مترزمین جنگلی اشکوراتگیلان/رودسر

قیمت:600,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:1280متر مربع نام منطقه/خیابان:رحیم آباد نوع کاربری:مسکونی نوع سند:شش دانگ