340 متر زمین باکاربری مسکونیگیلان/رودسر

قیمت:459,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:340متر مربع نام منطقه/خیابان:کلاچای نوع کاربری:مسکونی نوع سند:شش دانگ