اپارتمان از ۹۸ متر در پردیس فاز ۸تهران/تهران

قیمت:630,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:متر مربع نام منطقه/خیابان:پردیس فاز ۸ نوع کاربری:مسکونی نوع سند:شش دانگ