فروش زمینی ویژه در جاده چالوس با دسترسی بی نظیرالبرز/کرج

قیمت:16,100,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:2300متر مربع نام منطقه/خیابان:عظیمیه نوع کاربری:تجاری نوع سند:سایر