101 متر زمین کاربری مسکونی و پروانه ساخت داخل شهر رودسرگیلان/رودسر

قیمت:555,500,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:101متر مربع نام منطقه/خیابان:ملاامیرا نوع کاربری:مسکونی نوع سند:شش دانگ