420 متر زمینگیلان/رودسر

قیمت:2,100,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:420متر مربع نام منطقه/خیابان:شهیدانصاری نوع کاربری:مسکونی نوع سند:شش دانگ