زمین ,کلنگیگیلان/رضوانشهر

قیمت:2,780,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:۱۱۳۳متر مربع نام منطقه/خیابان:بر جاده ی اصلی نوع کاربری:مسکونی نوع سند:شش دانگ