*** واحد مسکونی کلید نخورده ***قم/قم

قیمت:4,000,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:250متر مربع نام منطقه/خیابان:شهرک قدس نوع کاربری:مسکونی نوع سند:شش دانگ