فروش ۱۸۰۰مترزمین ویک باب خانه کلنگیگیلان/سیاهکل

قیمت:1,700,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:۱۸۰۰متر مربع نام منطقه/خیابان:سیاهکل روستای مالده نوع کاربری:مسکونی نوع سند:شش دانگ