68 متر شهرزیبا الاله شرقیتهران/تهران

قیمت:2,100,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:2400متر مربع نام منطقه/خیابان:شهرزیبا نوع کاربری:مسکونی نوع سند:شش دانگ