2250 متر زمین کشاورزیگیلان/رودسر

قیمت:1,250,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:2250متر مربع نام منطقه/خیابان:بر اصلی کمربندی نوع کاربری:کشاورزی نوع سند:شش دانگ