۱۲۵متری//کلید نخورده//برند منطقهالبرز/فردیس

قیمت:1,625,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:۱۲۰۰متر مربع نام منطقه/خیابان:فلکه پنجم نوع کاربری:مسکونی نوع سند:شش دانگ