آپارتمانآذربایجان شرقی/تبریز

قیمت:2,250,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:متر مربع نام منطقه/خیابان:سعدی نوع کاربری:مسکونی نوع سند:شش دانگ