فروش برج باغ // فردیس کرجالبرز/فردیس

قیمت:1,900,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:۵۰۰۰متر مربع نام منطقه/خیابان:بلوار تندرستی نوع کاربری:مسکونی نوع سند:شش دانگ