۸۶متری//کلید نخورده//زیر قیمت منطقهالبرز/فردیس

قیمت:1,100,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:متر مربع نام منطقه/خیابان:فردیس نوع کاربری:مسکونی نوع سند:شش دانگ