فروش واحد خوش ساخت زیبا طبقه اولگیلان/رشت

قیمت:550,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:105متر مربع نام منطقه/خیابان:منطقه4 ، شهرک حمیدیان،خیابان نوآوران ،کوچه نوآور25 نوع کاربری:مسکونی نوع سند:بنجاق