۵۲متر فردوس شرقتهران/تهران

قیمت:2,400تومان
برای
فروش
متراژ زمین:۳۸۰متر مربع نام منطقه/خیابان:فردوس شرق نوع کاربری:مسکونی نوع سند:شش دانگ