فروش هتل در شمالآذربایجان شرقی/اسکو

قیمت:75,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:380متر مربع نام منطقه/خیابان:مازندران نوع کاربری:تجاری نوع سند:شش دانگ