975 متر زمین در پیربازارگیلان/رشت

قیمت:1,200,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:975متر مربع نام منطقه/خیابان:پیربازار نوع کاربری:مسکونی نوع سند:سایر