نمامدرن 300 متری دشت نورمازندران/نور

قیمت:2,000,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:300متر مربع نام منطقه/خیابان:دشت نور نوع کاربری:مسکونی نوع سند:شش دانگ