همکف نقلی سند دار الیمالات /نورمازندران/نور

قیمت:900,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:250متر مربع نام منطقه/خیابان:الیمالات نوع کاربری:مسکونی نوع سند:شش دانگ