آپادانا 255 متری داخل مجتمع تهرانی نشینمازندران/نور

قیمت:1,200,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:255متر مربع نام منطقه/خیابان:آپادانا نوع کاربری:مسکونی نوع سند:شش دانگ