فروش ملکتهران/تهران

قیمت:2,300,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:۱۱۸متر مربع نام منطقه/خیابان:منطقه ۱۱خیابان قزوین نوع کاربری:مسکونی نوع سند:شش دانگ