آپارتمان اداریتهران/تهران

قیمت:2,360,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:66متر مربع نام منطقه/خیابان:بزرگراه رسالت پهارراه مجیدیه نوع کاربری:تجاری نوع سند:شش دانگ