فروش استخر و زمینگیلان/رشت

قیمت:3,150,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:9000متر مربع نام منطقه/خیابان:امام زاده هاشم / سراوان نوع کاربری:تجاری نوع سند:عرصه و اعیان