اپارتمان تهران نوتهران/تهران

قیمت:1,430,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:400متر مربع نام منطقه/خیابان:13 نوع کاربری:مسکونی نوع سند:شش دانگ