تک واحدی معاوضه با ماشینالبرز/فردیس

قیمت:1,752,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:متر مربع نام منطقه/خیابان:فلکه پنجم خیابان ۶۲ نوع کاربری:مسکونی نوع سند:شش دانگ