پیش فروش آپارتمان درشمال-چالوسمازندران/چالوس

1,440,000,000تومان
برای
پیش فروش
متراژ زمین:720متر مربع نام منطقه/خیابان:بلوارآبرنگ نوع کاربری:مسکونی نوع سند:شش دانگ